Logo

ČMZRB pomůže revitalizovat ostravské brownfieldy

13.11.2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pomůže přeměnit ostravské brownfieldy na moderní podnikatelská centra. Nový program, který spustila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), pomůže financovat revitalizaci přibližně šesti brownfield areálů na funkční objekty prostřednictvím zvýhodněného mezaninového financování. Vypsání výzvy na předkládání projektů se očekává do začátku roku 2021.

Brownfield fond bude realizován na základě dohody mezi MPO a ČMZRB investiční, dceřinou společností ČMZRB, která byla uzavřena v březnu letošního roku. Z Operačního programu Podnikání a informace pro konkurenceschopnost (OP PIK) bylo v rámci kapitoly integrovaných územních investic (ITI) Ostravska pro tento fond vyčleněno 497 250 000 Kč na přeměnu nevyžívaných a chátrajících objektů v ostravské aglomeraci na nové moderní areály, které budou mít primárně podnikatelské využití. „Moravskoslezská metropole byla v minulosti centrem horníků a hutnického průmyslu. Na začátku 90. let se zde dotěžily poslední zásoby uhlí a tím došlo k úpadku i řady navazujících činností. Město punc ocelového srdce republiky ale nese dodnes. Stále zde totiž stojí řada objektů, které připomínají doby minulé, i když jsou již přes čtvrtstoletí nevyužívané. Prostřednictvím nového programu Brownfield fond plánujeme pomoci zrevitalizovat plochu o rozloze 85 000 m2 na moderní infrastrukturu pro malé a střední podniky. Poprvé bude podpora v oblasti brownfields realizována návratnou formou mezaninového financování, které podpoří tržní revitalizaci objektů,“ uvádí Marian Piecha, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy.

Na poskytování podpory malým a středním podnikatelům ve formě finančních nástrojů se na českém trhu specializuje ČMZRB, proto MPO realizací fondu fondů a výběrem finančního zprostředkovatele v této oblasti pověřilo právě ji. „Podpora bude poskytována ve formě mezaninového financování, které je vhodné využít právě u takovýchto investičně náročnějších projektů, kdy běžná banka sama vzhledem k výši rizika financování většinou neposkytuje,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Poskytnutím juniorního úvěru, sníží fond běžné bance riziko a motivuje ji k poskytnutí seniorního úvěru na zbývající část nákladů projektu, samozřejmě ještě po započtení vlastních zdrojů podnikatele. Juniorní úvěr bude poskytován se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Podnikatel tak uspoří náklady na úrocích a bude motivován investovat do revitalizace brownfieldu při realizaci svého podnikatelského záměru, než kdyby se pustil do výstavby na zelené louce.“

Nový program, který vznikl z OP PIK ve spolupráci se statutárním městem Ostrava, bude orientován na projekty revitalizace rozsáhlejších brownfield areálů, které investor plánuje přeměnit na infrastrukturu pro podnikání, s cílem následného prodeje či pronájmu pro účely podnikání malých a středních podnikatelů. Přestože již některé ostravské brownfieldy byly revitalizované (například Nová Karolína), tak zde zůstává i nadále poměrně velké množství nemovitostí, které je nutné přetvořit na funkční objekty.

Juniorní financování nebude skupina ČMZRB poskytovat napřímo, ale prostřednictvím vysoutěžené společnosti Urban Development Fund MS, která prošla výběrovým řízením vyhlášeným v rámci skupiny ČMZRB v květnu 2020 a stane se správcem fondu. Fond městského rozvoje – Urban Development Fund MS – funguje od roku 2012 a podílel se již na financování revitalizace brownfieldů na Moravskoslezsku v programu Evropské investiční banky. Disponuje tedy požadovanými zkušenostmi a kvalifikovanými specialisty z oblasti rozvoje nemovitostí i jeho financování, které uplatní při poskytování podpory subjektům v regionu.

Výzva pro přihlašování projektů bude zveřejněna do začátku roku 2021 a první úvěry z Brownfield fondu by mohly být poskytnuty v první polovině příštího roku.

Sdílejte článek

Podobné články

Račte se posadit. NRI kapitálově podpořila českou firmu mmcité

Česká firma mmcité, která vyvíjí a vyrábí městský mobiliář, vstoupila na trh Start Burzy cenných papírů Praha s cílem získat kapitál na svůj další rozvoj. Jedním z jejích minoritních akcionářů se stala i Národní rozvojová investiční, dceřiná společnost Národní rozvojové banky. Do společnosti investovala prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond 17,5 milionu korun. Celkově tak…

14.08.2023

Strukturální fondy pomohly zrealizovat pilotní investiční fázi IPO fondu Národní rozvojové investiční, a.s.

Z evropských prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu se na konci roku 2023 zrealizovala pilotní investiční fáze IPO fondu Národní rozvojové investiční, a.s., dceřiné společnosti Národní rozvojové banky. České lavičky, bezpilotní letouny, zpracování kůží nebo inteligentní hardware, to jsou oblasti, kde IPO fond pomáhal. Od roku 2021 bylo z…

12.02.2024

Prohlášení NRI k úpisu akcií společnosti FIXED.zone

V Unijním prospektu pro růst akcie společnosti FIXED.zone a.s. (dále jen „prospekt“), který byl schválen rozhodnutím ČNB č. j.: 2021/103908/CNB/570 ze dne 13. 10. 2021, je uvedeno, že emitent zvažuje požádat o investici z programu IPO fond a uzavřít se společností Národní rozvojová investiční, a.s., smlouvu o investici. Podle podmínek programu IPO fond může společnost Národní rozvojová…

08.11.2021

Národní rozvojová investiční nakoupila podíl v české firmě působící v oblasti IoT

Národní rozvojová investiční (NRI), dceřiná společnost Národní rozvojové banky, poskytla další firmě spadající do kategorie malý a střední podnik podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 22,6% podíl z nově vydaných akcií, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Do společnosti HARDWARIO investovala přes 11 milionů…

03.11.2022

NRI připravuje nový fond pro financování regenerace brownfieldů v Moravskoslezském kraji

Národní rozvojová investiční, a.s., ze skupiny Národní rozvojové banky připravuje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí nový finanční nástroj pro podporu regenerace brownfieldů v Moravskoslezském kraji. V první fázi proběhne výběr soukromých fondů, které následně budou poskytovat zvýhodněné mezaninové financování návratným projektům. Spuštění podpory očekáváme do konce roku 2024. Nový brownfieldový fond je realizován na základě dohody mezi…

21.02.2024

Skupina ČMZRB nakoupila podíl v české firmě vyrábějící bezpilotní letouny

ČMZRB investiční, dceřiná společnost Českomoravské záruční a rozvojové banky, poprvé v historii celé skupiny poskytla malému či střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 12,7% podíl z  nově vydaných akcií společnosti Primoco UAV, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Společnost…

21.05.2021

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci pro finanční nástroj zaměřený na regeneraci brownfields

Národní rozvojová investiční připravuje finanční nástroj zaměřený na regeneraci brownfields v Moravskoslezském kraji. Finanční nástroj bude financovaný z Operačního programu Spravedlivá transformace s předpokládanou alokací 1 mld. Kč. Finančním nástrojem se rozumí poskytování podřízených úvěrů (mezaninové financování) se zvýhodněnou úrokovou sazbu do projektů zaměřených na regeneraci průmyslových zón a rekonstrukci nemovitostí v lokalitách, které byly…

18.05.2023

ČMZRB navázala spolupráci s Pražskou burzou – kapitálově podpoří malé a střední firmy

Českomoravská záruční a rozvojová banka dnes uzavřela dohodu o spolupráci s Burzou cenných papírů Praha. ČMZRB v rámci IPO Fondu vstoupí na trh START a zařadí se mezi investory na českém akciovém trhu. Prostřednictvím kapitálových vstupů podpoří rozvoj malých a středních podniků. Cílem finančního nástroje IPO Fond, který je spravován Skupinou ČMZRB,…

21.10.2020

Výzva pro provozovatele mnohostranných obchodních systémů

ČMZRB investiční, jako správce IPO Fondu, vyhlašuje Výzvu pro provozovatele mnohostranných obchodních systémů (MOS). V rámci Výzvy se mohou přihlásit provozovatelé MOS s příslušným oprávněním uděleným orgánem dohledu. Cílem finančního nástroje IPO Fond, který spravuje ČMZRB investiční, a.s., je zlepšení přístupu ke kapitálovému financování malých a středních podniků prostřednictvím primární emise akcií….

15.09.2020

ČMZRB investiční vypsala výběrové řízení na správce fondu

  ČMZRB investiční, a.s., vypsala výběrové řízení na správce fondu pro investování do nemovitostních projektů (brownfields) v ostravské aglomeraci. Bližší informace najdete zde. ČMZRB investiční je akciovou společností v 100% vlastnictví Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů,…

28.05.2020