Logo
Skupina NRB
Skupina NRB

Skupina NRB

Národní rozvojová banka, a.s.

Národní rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. NRB je mateřskou společností Národní rozvojové investiční, a.s., Národního rozvojového fondu SICAV, a.s., a MUFIS, a.s.

Přejít na web

Národní rozvojová investiční, a.s.

Národní rozvojová investiční je akciovou společností v 100% vlastnictví Národní rozvojové banky, a.s. Jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založeny na principu návratnosti. Společnost tento cíl naplňuje prostřednictvím správy finančních nástrojů a fondu fondů, přičemž investorem jsou příslušné řídicí orgány státní správy.

Národní rozvojový fond SICAV, a.s.

Národní rozvojový fond SICAV, a.s., (NRF) je 100% vlastněnou dceřinou společností Národní rozvojové banky, a.s., a v listopadu 2020 získal licenci České národní banky. Jeho cílem je investovat do projektů umožňujících sociální a ekonomický rozvoj, zejména v oblasti infrastruktury. NRF bude financovat rizikovou část projektových nákladů, což mu umožní přilákat další soukromé zdroje.

Přejít na web

Mufis a.s.

Společnost MUFIS, a.s., (dříve Municipální finanční společnost) byla založena Národní rozvojovou bankou, a.s. (dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.) v roce 1994 za účelem převzetí půjček poskytnutých USA – Housing Guarantee Program s tím, že takto získané prostředky bude prostřednictvím tuzemských spolupracujících bank dále půjčovat jednotlivým municipalitám. V rámci tohoto programu bylo na základě Programové dohody USAID poskytnuto 122 úvěrů a v celkové výši 1,43 mld. Kč. Veškeré povinnosti a závazky, které vyplývaly z Programové dohody s USAID, byly MUFIS uhrazeny v lednu 2012.

Přejít na web