Logo
Rizikový kapitál - IPO fond
Rizikový kapitál - IPO fond

Rizikový kapitál - IPO fond

Hlavním cílem IPO fondu podpora přístupu malých a středních podniků (začínajícím či rozvojovým ve smyslu OP PIK) k rizikovému financování, účinnější využívání alternativních forem financování rozvoje malých a středních podniků a rozvoj nových návratných forem podpory podnikání za účasti soukromého sektoru.

Pro koho je program určen?

  • malým a středním podnikům působícím na území ČR, které plánují získat kapitál na svůj další rozvoj formou emise akcií a jejich přijetí k obchodování na mnohostranném obchodním systému (seznam MOS najdete zde).

Jaké financování nabízíme?

  • kapitálový vstup
  • až do výše 30 % z celkového objemu nově vydávaných akcií
  • minimální výše investice: 3 mil. Kč  a maximální výše investice: 50 mil. Kč

Jaký je přínos programu?

Malé a střední podniky získají kapitál na svůj další rozvoj. Kapitálový vstup ze strany státu může zatraktivnit danou společnost na kapitálovém trhu a tím mobilizovat soukromé zdroje.

Jak zažádat o tuto formu podpory?

Pro projevení zájmu o tuto formu podpory vyplní žadatel žádost o registraci v programu IPO Fond a doručí ji:

a) na adresu Národní rozvojová investiční, a.s., Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3
b) datovou schránkou s identifikátorem: 4ricbs4.

Další informace k programu:

Řídicí orgán programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Správce IPO fondu a poskytovatel podpory: Národní rozvojová investiční, a.s.
Spolupracující mnohostranné obchodní systémy: trh START (provozovatel Burza cenných papírů Praha)
Příjem žádostí do programu: do 30.6.2023

Výzva pro spolupracující mnohostranné obchodní systémy je nadále otevřená a přihlásit se mohou provozovatelé splňující podmínky dle výzvy.

Chcete se nás na cokoliv zeptat?

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat