Logo
Naši partneři
Naši partneři

Naši partneři

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

Přejít na web

Burza cenných papírů Praha, a.s., je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Hlavním úkolem burzy je dát dohromady investory, kteří chtějí zhodnotit své peníze, a firmy, které chtějí získat nový kapitál. Plní tak významnou funkci pro celou národní ekonomiku. Na činnost burzy a na celkové dění na kapitálovém trhu dohlíží Česká národní banka (ČNB).

Přejít na web

Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou třetím největším městem republiky a třetím v pořadí podle počtu obyvatel. Má výhodnou strategickou polohu – nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina.

Přejít na web

Národní rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Přejít na web

Národní rozvojový fond SICAV je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, kde 100% zakladatelských akcií vlastní Národní rozvojová banka, a.s. Jejím hlavním cílem je prostřednictvím podfondů, do kterých investují soukromí investoři, poskytovat rizikovější vrstvy financování projektů, zejména v oblasti infrastruktury.

Přejít na web