Logo
Brownfield fond
Brownfield fond

Brownfield fond

Předmětem finančního nástroje Brownfield fond je poskytování návratné podpory formou zvýhodněného juniorního financování projektů modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které bude možné znovu využít pro rozvoj výrobních činností a služeb malých a středních podniků (MSP). Vyhlášení výzvy na předkládání projektů se očekává v prvním pololetí roku 2021.

Pro koho je program určen?

  • municipality
  • podnikatelé bez rozdílu velikosti (velké podniky za podmínky následného využití vzniklé podnikatelské infrastruktury převážně malými a středními podniky)

Jaké financování rozvojový fond nabídne?

  • nezajištěné kvazikapitálové půjčky (podřízený dluh, mezzanin) se zvýhodněnou úrokovou sazbou
  • konkrétní podmínky jsou zveřejněny ve výzvě

Jaký je přínos programu?

Revitalizace nevyhovujících objektů na území vymezeném v rámci ITI ostravské aglomerace a vytvoření infrastruktury pro malé a střední podnikatele působící v této lokalitě, nebo pro firmy, které tam plánují expandovat.


Další informace k programu:

Řídicí orgán programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Správce Fondu fondů „Brownfield fond“: Národní rozvojová investiční, a.s.

Poskytovatel podpory (Rozvojový fond): Brownfield fond Ostrava a.s.

Finanční zprostředkovatel (správce Rozvojového fondu): Urban Development Fund MS s.r.o.

Start programu: 1. května 2021

Dokumenty k programu

Na program je vyčleněno 497 250 000 Kč z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci kapitoly integrovaných územních investic (ITI) ostravské aglomerace.

Chcete se nás na cokoliv zeptat?

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat