Logo
Představenstvo
Představenstvo

Představenstvo

Martin Potůček, předseda představenstva

Martin Potůček vystudoval Fakultu sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích nastoupil do agentury CzechInvest na pozici regionálního projektového manažera a poté vedoucího regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj. Po dvou letech přešel do UniCredit Bank, kde působil přes devět let ve firemním kompetenčním centru, z toho dva a půl roku na manažerské pozici.
Do Národní rozvojové banky nastoupil v roce 2019 na pozici manažera strukturovaného financování a zároveň se stal členem představenstva Národní rozvojové investiční. V prosinci 2020 byl zvolen předsedou představenstva.

Pavel Laube, člen představenstva

Pavel Laube absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích působil 8 let na Ministerstvu průmyslu a obchodu, od roku 2016 vedl oddělení podpory kapitálových vstupů a od roku 2018 oddělení metodiky finančních nástrojů. Během této doby řídil vytvoření prvních ekvitních finančních nástrojů z veřejných zdrojů v České republice. V roce 2019 působil v Evropské komisi jako národní expert na DG ECFIN v rámci agendy Evropského investičního fondu a programu InvestEU. Do Národní rozvojové banky nastoupil v roce 2023 na pozici manažera strukturovaného financování a zároveň se stal členem představenstva Národní rozvojové investiční.

Lenka Novotná, člen představenstva

Lenka Novotná je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích nastoupila do Legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry. Po třech letech přešla do Československé obchodní banky, a.s, do útvaru compliance, odkud po dvou letech zamířila do ČSOB Investiční společnosti, resp. ČSOB Asset Managementu, kde působila nejprve na pozici právníka, poté na pozici vedoucího právního oddělení a od roku 2018 ve funkci manažera pro oblast právní, compliance a risk managementu. Od roku 2008 do roku 2019 byla rovněž předsedkyní Legislativní sekce Asociace pro kapitálový trh. V lednu 2020 se stala členem projektového týmu v rámci Národní rozvojové banky, jehož hlavním úkolem bylo zřídit Národní rozvojový fond. V současné době je členem představenstva Národní rozvojové investiční, a.s., a členem představenstva Národního rozvojového fondu SICAV, a.s.