Logo
Představenstvo
Představenstvo

Představenstvo

Mgr. Martin Potůček, předseda představenstva

Martin Potůček vystudoval Fakultu sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích nastoupil do agentury CzechInvest na pozici regionálního projektového manažera a poté vedoucího regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj. Po dvou letech přešel do UniCredit Bank, kde působil přes devět let ve firemním kompetenčním centru, z toho dva a půl roku na manažerské pozici.
Do Národní rozvojové banky nastoupil v roce 2019 na pozici manažera strukturovaného financování a zároveň se stal členem představenstva Národní rozvojové investiční. V prosinci 2020 byl zvolen předsedou představenstva.

Mgr. Jan Barta, člen představenstva

Jan Barta vystudoval matematickou fakultu na Karlově univerzitě. Vzdělání si dále rozšířil postgraduálním studiem oboru Financí a bankovnictví na Southwestern Graduate School of Banking v americkém Dallasu.
Po studiích působil 17 let ve skupině ČSOB. Začínal jako vedoucí obchodního oddělení a prodeje v Československé obchodní bance. Po třech letech přešel do ČSOB Asset Management, která patří mezi největší správce aktiv ve střední Evropě. V této společnosti působil ve vrcholném managementu jako Chief Executive Officer.
Od roku 2019 působí jako člen představenstva Národní rozvojové investiční a zároveň byl pověřen vedením projektového týmu, jehož hlavním úkolem bylo získat licenci pro Národní rozvojový fond. V současné době je členem představenstva i v této dceřiné společnosti Národní rozvojové banky.

Mgr. Lenka Novotná, člen představenstva

Lenka Novotná je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích nastoupila do Legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry. Po třech letech přešla do Československé obchodní banky, a.s, do útvaru compliance, odkud po dvou letech zamířila do ČSOB Investiční společnosti, resp. ČSOB Asset Managementu, kde působila nejprve na pozici právníka, poté na pozici vedoucího právního oddělení a od roku 2018 ve funkci manažera pro oblast právní, compliance a risk managementu. Od roku 2008 do roku 2019 byla rovněž předsedkyní Legislativní sekce Asociace pro kapitálový trh. V lednu 2020 se stala členem projektového týmu v rámci Národní rozvojové banky, jehož hlavním úkolem bylo zřídit Národní rozvojový fond. V současné době je členem představenstva Národní rozvojové investiční, a.s., a členem představenstva Národního rozvojového fondu SICAV, a.s.