Logo
Povinně uveřejňované informace
Povinně uveřejňované informace

Povinně uveřejňované informace

Společnost Národní rozvojová investiční, a.s., byla založena dne 29. srpna 2019. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24613. Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Zápis v obchodním rejstříku najdete zde.