Logo

Národní rozvojová investiční nakoupila podíl v české firmě působící v oblasti IoT

03.11.2022

Národní rozvojová investiční (NRI), dceřiná společnost Národní rozvojové banky, poskytla další firmě spadající do kategorie malý a střední podnik podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 22,6% podíl z nově vydaných akcií, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Do společnosti HARDWARIO investovala přes 11 milionů korun a její celkový podíl činí 4,5 %.

HARDWARIO je mladou českou dynamicky se vyvíjející společností, která svým partnerům poskytuje konfigurovatelná zařízení internetu věcí (IoT), konektivitu a cloudové služby. Společně s nimi úspěšně zavádí IoT projekty ve výrobě, zemědělství, maloobchodě, zdravotnictví a správě majetku. Vedle samotné konfigurace se firma věnuje vývoji a výrobě potřebného hardwaru. Po šesti letech úspěšného působení nejen na českém trhu – společnost má pobočky také ve Velké Británii, USA a Polsku – se rozhodla vstoupit na trh START Burzy cenných papírů Praha za účelem získání kapitálu pro svůj další rozvoj.

Firma úspěšně zakončila primární veřejnou nabídku svých akcií 18. října 2022. Emise 2 870 000 nových akcií byla upsána na spodní cenové hladině, tj. 17 Kč za akcii. Celkově se tak podařilo společnosti od investorů získat přes 48 milionů korun, které využije mimo jiné na svou další expanzi.

„Získané prostředky použijeme na posílení našich skladových zásob, tj. jak komponentů, tak finálních výrobků, abychom rychleji vyřizovali objednávky a abychom byli zabezpečení proti případným výpadkům dodávek. Dále na globální expanzi, a to například skrze posílení našich poboček, online kampaní a účasti na výstavách a v neposlední řadě také na posílení týmu vývojářů a technické podpory, kterou potřebujeme jako obsluhu u stávajících partnerů,“ přibližuje Alan Fabik, CEO a spoluzakladatel společnosti HARDWARIO.

To, že se jedním z akcionářů mohla stát a nakonec i stala NRI, firmě pomohlo zvýšit kredibilitu u dalších investorů. „O možnosti získat podporu také od NRI jsme věděli od samého počátku, kdy jsme se začali o trh START zajímat. Využili jsme této možnosti, abychom zvýšili kredibilitu u dalších investorů,“ vysvětluje důvody, proč bylo pro firmu důležité zapojení NRI, Alan Fabik, a dodává: „Na trhu je několik programů podpory pro startupy. Nám se líbila právě tato možnost. Podpora je totiž svázaná s tím, jak se daří upisovat akcie ostatním investorům v soukromém sektoru. Někdo musí upsat akcie a NRI pak přidá jednu třetinu. Takže to není tak, že se pošle dotace a děj se, co děj. Tady muselo několik set individuálních a institucionálních investorů uvěřit našemu projektu a teprve poté bylo možné získat i podporu od NRI, a to je mi na tom sympatické.“

„Společnost HARDWARIO je novým přírůstkem do portfolia IPO fondu. Podniká v sektoru internetu věcí, kterému se předpovídá velký potenciál růstu. Proto HARDWARIU přejeme, aby se růstový podnikatelský plán, který byl investorům představen, vyplnil. Jsme přesvědčení, že finanční nástroj IPO fond je vhodnou cestou, jak využít veřejné prostředky za účelem podpory růstu malých a středních podniků. Tento úpis nám to potvrdil,“ uvádí Martin Potůček, předseda představenstva Národní rozvojové investiční.

Vůbec poprvé v historii NRI poskytla malému či střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu na jaře loňského roku, kdy prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila podíl z nově vydaných akcií společnosti Primoco UAV, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Druhou podpořenou společností se letos na podzim stala společnost KARO Leather. HARDWARIO je tak třetí firmou, která získala od NRI tuto formu podpory.

Sdílejte článek

Podobné články

ČMZRB pomůže revitalizovat ostravské brownfieldy

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pomůže přeměnit ostravské brownfieldy na moderní podnikatelská centra. Nový program, který spustila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), pomůže financovat revitalizaci přibližně šesti brownfield areálů na funkční objekty prostřednictvím zvýhodněného mezaninového financování. Vypsání výzvy na předkládání projektů se očekává do začátku roku 2021. Brownfield…

13.11.2020

ČMZRB navázala spolupráci s Pražskou burzou – kapitálově podpoří malé a střední firmy

Českomoravská záruční a rozvojová banka dnes uzavřela dohodu o spolupráci s Burzou cenných papírů Praha. ČMZRB v rámci IPO Fondu vstoupí na trh START a zařadí se mezi investory na českém akciovém trhu. Prostřednictvím kapitálových vstupů podpoří rozvoj malých a středních podniků. Cílem finančního nástroje IPO Fond, který je spravován Skupinou ČMZRB,…

21.10.2020

Strukturální fondy pomohly zrealizovat pilotní investiční fázi IPO fondu Národní rozvojové investiční, a.s.

Z evropských prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu se na konci roku 2023 zrealizovala pilotní investiční fáze IPO fondu Národní rozvojové investiční, a.s., dceřiné společnosti Národní rozvojové banky. České lavičky, bezpilotní letouny, zpracování kůží nebo inteligentní hardware, to jsou oblasti, kde IPO fond pomáhal. Od roku 2021 bylo z…

12.02.2024

Výzva pro provozovatele mnohostranných obchodních systémů

ČMZRB investiční, jako správce IPO Fondu, vyhlašuje Výzvu pro provozovatele mnohostranných obchodních systémů (MOS). V rámci Výzvy se mohou přihlásit provozovatelé MOS s příslušným oprávněním uděleným orgánem dohledu. Cílem finančního nástroje IPO Fond, který spravuje ČMZRB investiční, a.s., je zlepšení přístupu ke kapitálovému financování malých a středních podniků prostřednictvím primární emise akcií….

15.09.2020

Skupina ČMZRB nakoupila podíl v české firmě vyrábějící bezpilotní letouny

ČMZRB investiční, dceřiná společnost Českomoravské záruční a rozvojové banky, poprvé v historii celé skupiny poskytla malému či střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 12,7% podíl z  nově vydaných akcií společnosti Primoco UAV, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Společnost…

21.05.2021

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci pro finanční nástroj zaměřený na regeneraci brownfields

Národní rozvojová investiční připravuje finanční nástroj zaměřený na regeneraci brownfields v Moravskoslezském kraji. Finanční nástroj bude financovaný z Operačního programu Spravedlivá transformace s předpokládanou alokací 1 mld. Kč. Finančním nástrojem se rozumí poskytování podřízených úvěrů (mezaninové financování) se zvýhodněnou úrokovou sazbu do projektů zaměřených na regeneraci průmyslových zón a rekonstrukci nemovitostí v lokalitách, které byly…

18.05.2023

Prohlášení NRI k úpisu akcií společnosti FIXED.zone

V Unijním prospektu pro růst akcie společnosti FIXED.zone a.s. (dále jen „prospekt“), který byl schválen rozhodnutím ČNB č. j.: 2021/103908/CNB/570 ze dne 13. 10. 2021, je uvedeno, že emitent zvažuje požádat o investici z programu IPO fond a uzavřít se společností Národní rozvojová investiční, a.s., smlouvu o investici. Podle podmínek programu IPO fond může společnost Národní rozvojová…

08.11.2021

Skupina ČMZRB začíná nakupovat akcie malých a středních firem

Skupina ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejnila výzvu k programu Rizikový kapitál – IPO Fond, díky kterému ČMZRB vůbec poprvé v historii podpoří malé a střední firmy formou kapitálových vstupů. Bude nakupovat minoritní podíly v podnicích, které emitují své akcie na trhu START pražské burzy cenných papírů, a to až do výše…

26.01.2021

Račte se posadit. NRI kapitálově podpořila českou firmu mmcité

Česká firma mmcité, která vyvíjí a vyrábí městský mobiliář, vstoupila na trh Start Burzy cenných papírů Praha s cílem získat kapitál na svůj další rozvoj. Jedním z jejích minoritních akcionářů se stala i Národní rozvojová investiční, dceřiná společnost Národní rozvojové banky. Do společnosti investovala prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond 17,5 milionu korun. Celkově tak…

14.08.2023

Speciální fond OP PIK pomůže s regenerací ostravských brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČMZRB investiční připravuje nový finanční nástroj Brownfield fond OP PIK pro malé a střední podniky. V něm budou investovány prostředky do regenerace a revitalizace brownfieldů na Ostravsku prostřednictvím vybraných finančních zprostředkovatelů. Spuštění podpory se očekává v první polovině příštího roku. „Brownfield fond je prvním krokem…

18.06.2020