Logo

Národní rozvojová investiční nakoupila podíl v české firmě zpracovávající kůže

21.10.2022

Národní rozvojová investiční (NRI), dceřiná společnost Národní rozvojové banky, poskytla dalšímu malému a střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 29,57% podíl z nově vydaných akcií, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Celkový podíl NRI ve společnosti Karo Leather po úpisu činí 6,5 %.

Společnost KARO Leather je jedním z největších zpracovatelů kůže ve střední a východní Evropě. Nezpracované kůže nakupuje po celém světě, následně je rozřezává, barví a dále upravuje. Hotový výrobek odebírají velké nábytkářské firmy v Evropské unii. Pavel Klvaňa společnost založil v polovině devadesátých let.  Z původně obchodní skupiny se po roce 2015 transformovala na výrobní závod.

Dne 26. září firma úspěšně ukončila nabídku svých akcií na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Nabídla celkem 1,1 milionu nových akcií v cenovém rozpětí 120 až 140 korun. Během úpisu pro stávající akcionáře proběhlo upsání 5 000 ks a v aukčním systému START pražské burzy bylo umístěno mezi investory 1 095 000 ks. Celkem tak firma prodala všech 1,1 milionu ks nových akcií v objemu 132 milionů korun.

„Získané prostředky použijeme na investice do dokončení nového závodu v Brtnici a návazně finálního rozšíření kapacit závodu v Boršově. Dále budou využity na posílení pracovního kapitálu a částečně na refinancování některých závazků,“ říká Jakub Hemerka, finanční ředitel společnosti.

„Národní rozvojová investiční se účastnila druhého kola úpisu. Nakoupila 323 750 kusů akcií v pořizovací ceně 120 Kč za jeden kus. Celková investice tedy činí 38,85 mil. Kč, což představuje téměř 30% podíl na druhém kole úpisu. Podíl NRI ve společnosti Karo Leather činí 6,5 %,“ říká Martin Potůček, předseda představenstva NRI.

„Jsme vděční, že se tento obchod uskutečnil. Národní rozvojová investiční doplnila další komerční fondy, které nám věří a zařadily nás do svého portfolia. Jsme rádi za dalšího velkého partnera,“ říká k obchodu Jakub Hemerka.

„Společnost KARO Leather splnila všechny podmínky pro to, abychom ji mohli z našeho programu Rizikový kapitál – IPO fond podpořit. Jsme rádi, že jsme mohli investovat do české firmy s dlouholetou tradicí a zajímavým výrobním potenciálem. Věříme, že náš kapitálový vstup přispěje k rozvoji a prosperitě tohoto podniku,“ dodává Martin Potůček.

Vůbec poprvé v historii NRI poskytla malému či střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu na jaře loňského roku, kdy prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 12,7% podíl z nově vydaných akcií společnosti Primoco UAV, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Více jsme o tom psali zde. Společnost KARO Leather je tak druhou společností, která získala od NRI tuto formu podpory.

Více o společnosti Karo Leather si můžete poslechnout ve videu.

Sdílejte článek

Podobné články

Račte se posadit. NRI kapitálově podpořila českou firmu mmcité

Česká firma mmcité, která vyvíjí a vyrábí městský mobiliář, vstoupila na trh Start Burzy cenných papírů Praha s cílem získat kapitál na svůj další rozvoj. Jedním z jejích minoritních akcionářů se stala i Národní rozvojová investiční, dceřiná společnost Národní rozvojové banky. Do společnosti investovala prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond 17,5 milionu korun. Celkově tak…

14.08.2023

ČMZRB navázala spolupráci s Pražskou burzou – kapitálově podpoří malé a střední firmy

Českomoravská záruční a rozvojová banka dnes uzavřela dohodu o spolupráci s Burzou cenných papírů Praha. ČMZRB v rámci IPO Fondu vstoupí na trh START a zařadí se mezi investory na českém akciovém trhu. Prostřednictvím kapitálových vstupů podpoří rozvoj malých a středních podniků. Cílem finančního nástroje IPO Fond, který je spravován Skupinou ČMZRB,…

21.10.2020

ČMZRB pomůže revitalizovat ostravské brownfieldy

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pomůže přeměnit ostravské brownfieldy na moderní podnikatelská centra. Nový program, který spustila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), pomůže financovat revitalizaci přibližně šesti brownfield areálů na funkční objekty prostřednictvím zvýhodněného mezaninového financování. Vypsání výzvy na předkládání projektů se očekává do začátku roku 2021. Brownfield…

13.11.2020

NRI zveřejňuje výzvu pro investory do fondu pro dostupné bydlení

Národní rozvojová investiční, a.s., ze skupiny Národní rozvojové banky připravuje v součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR inovativní finanční nástroj pro přímé investice do bytových nemovitostí v režimu dostupného bydlení. Vklad NRI z Národního plánu obnovy do společného fondu bude činit 950 mil. Kč. Podmínkou pro realizaci finančního nástroje je účast nezávislých spoluinvestorů ze soukromého sektoru…

05.04.2024

Národní rozvojová investiční nakoupila podíl v české firmě působící v oblasti IoT

Národní rozvojová investiční (NRI), dceřiná společnost Národní rozvojové banky, poskytla další firmě spadající do kategorie malý a střední podnik podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 22,6% podíl z nově vydaných akcií, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Do společnosti HARDWARIO investovala přes 11 milionů…

03.11.2022

Skupina ČMZRB začíná nakupovat akcie malých a středních firem

Skupina ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejnila výzvu k programu Rizikový kapitál – IPO Fond, díky kterému ČMZRB vůbec poprvé v historii podpoří malé a střední firmy formou kapitálových vstupů. Bude nakupovat minoritní podíly v podnicích, které emitují své akcie na trhu START pražské burzy cenných papírů, a to až do výše…

26.01.2021

ČMZRB investiční vypsala výběrové řízení na správce fondu

  ČMZRB investiční, a.s., vypsala výběrové řízení na správce fondu pro investování do nemovitostních projektů (brownfields) v ostravské aglomeraci. Bližší informace najdete zde. ČMZRB investiční je akciovou společností v 100% vlastnictví Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů,…

28.05.2020

Skupina ČMZRB nakoupila podíl v české firmě vyrábějící bezpilotní letouny

ČMZRB investiční, dceřiná společnost Českomoravské záruční a rozvojové banky, poprvé v historii celé skupiny poskytla malému či střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 12,7% podíl z  nově vydaných akcií společnosti Primoco UAV, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Společnost…

21.05.2021

NRI připravuje nový fond pro financování regenerace brownfieldů v Moravskoslezkém kraji

Národní rozvojová investiční, a.s., ze skupiny Národní rozvojové banky připravuje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí nový finanční nástroj pro podporu regenerace brownfieldů v Moravskoslezském kraji. V první fázi proběhne výběr soukromých fondů, které následně budou poskytovat zvýhodněné mezaninové financování návratným projektům. Spuštění podpory očekáváme do konce roku 2024. Nový brownfieldový fond je realizován na základě dohody mezi…

21.02.2024

Speciální fond OP PIK pomůže s regenerací ostravských brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČMZRB investiční připravuje nový finanční nástroj Brownfield fond OP PIK pro malé a střední podniky. V něm budou investovány prostředky do regenerace a revitalizace brownfieldů na Ostravsku prostřednictvím vybraných finančních zprostředkovatelů. Spuštění podpory se očekává v první polovině příštího roku. „Brownfield fond je prvním krokem…

18.06.2020