Logo

Račte se posadit. NRI kapitálově podpořila českou firmu mmcité

14.08.2023

Česká firma mmcité, která vyvíjí a vyrábí městský mobiliář, vstoupila na trh Start Burzy cenných papírů Praha s cílem získat kapitál na svůj další rozvoj. Jedním z jejích minoritních akcionářů se stala i Národní rozvojová investiční, dceřiná společnost Národní rozvojové banky. Do společnosti investovala prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond 17,5 milionu korun. Celkově tak její podíl ve společnosti činí 3,7 %.

Společnost mmcité, která na trhu působí již od roku 1994, nabídla do úpisu 1 milion kusů nových kmenových akcií, což představuje 33% podíl ve firmě. Zájem ze strany investorů o tyto akcie byl obrovský. Emise tak byla přeupsána o více než 128 % při minimální požadované ceně 160 Kč za kus akcie. Nabídky investorů proto musely být kráceny. „Naše společnost nakonec nakoupila 109 500 kusů akcí v celkovém objemu ve výši 17,52 milionů korun. Jedná se tedy o necelých 11 % akcií nabízených při úpisu,“ uvádí Martin Potůček, předseda představenstva Národní rozvojové investiční (NRI). Celkově NRI drží 3,7% podíl ve firmě mmcité, která se svou velikostí řadí mezi malé a střední podniky. „Velmi nás těší, že jsme mohli kapitálově podpořit právě tuto společnost, jejíž produkty zpříjemňují lidem pobyt ve městech po celém světě, a která má ambici dále růst,“ doplňuje Martin Potůček.

Lavičky a další doplňující městský nábytek společnosti mmcité zná zřejmě každý Čech a nejen ten. Lidé si díky nim mohou příjemně odpočinout třeba cestou na Mont Blanc či je využít k posezení při pobytu v dalších více než padesáti zemích světa včetně České republiky. Jedna z nejdelších i největších laviček je aktuálně k dispozici Brňákům a návštěvníkům naší moravské metropole na Moravském náměstí. Rostoucí množství zakázek, které firma v poslední době zaznamenává, je jedním z důvodu, proč se rozhodla navýšit kapacitu výroby a začala přemýšlet o vstupu na trh Start. „Rádi bychom se také přesunuli z nájemních prostor do vlastních a dotáhli některé investice do technologií. Bankovní úvěry jsou v současnosti poměrně drahé, a proto jsme se rozhodli jít si pro nový kapitál na burzu,“ přibližuje důvody veřejného úpisu akcií David Karásek, prezident, majitel a designér společnosti mmcité.

Česká firma mmcité je čtvrtou společností, kterou při vstupu na trhu Start Burzy cenných papírů Praha kapitálově podpořila i NRI. Ta tak činí prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond, jenž spravuje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, s cílem podpořit rozvoj malých a středním podniků formou rizikového kapitálu za účasti soukromého sektoru.

„IPO fond je program, který podnikatelé i odborná veřejnost velmi oceňují pro jeho transparentnost. Každá společnost v portfoliu fondu má zajímavý příběh a především vlastní produkty, se kterými se snaží oslovit zákazníky po celém světě. To jsou přesně ty typy firem, které by měl stát podporovat v dalším rozvoji. Navíc se potvrzuje, že podnikatelé oceňují i samotnou formu podpory – kapitálový vstup, z kterého může stát při úspěšném exitu ekonomicky profitovat. Nemusí se tedy vždy jednat o dotaci, jakkoliv je na to české prostředí navyklé,“ uzavírá Martin Potůček.

Sdílejte článek

Podobné články

Skupina ČMZRB začíná nakupovat akcie malých a středních firem

Skupina ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejnila výzvu k programu Rizikový kapitál – IPO Fond, díky kterému ČMZRB vůbec poprvé v historii podpoří malé a střední firmy formou kapitálových vstupů. Bude nakupovat minoritní podíly v podnicích, které emitují své akcie na trhu START pražské burzy cenných papírů, a to až do výše…

26.01.2021

Speciální fond OP PIK pomůže s regenerací ostravských brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČMZRB investiční připravuje nový finanční nástroj Brownfield fond OP PIK pro malé a střední podniky. V něm budou investovány prostředky do regenerace a revitalizace brownfieldů na Ostravsku prostřednictvím vybraných finančních zprostředkovatelů. Spuštění podpory se očekává v první polovině příštího roku. „Brownfield fond je prvním krokem…

18.06.2020

Skupina ČMZRB nakoupila podíl v české firmě vyrábějící bezpilotní letouny

ČMZRB investiční, dceřiná společnost Českomoravské záruční a rozvojové banky, poprvé v historii celé skupiny poskytla malému či střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 12,7% podíl z  nově vydaných akcií společnosti Primoco UAV, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Společnost…

21.05.2021

Národní rozvojová investiční nakoupila podíl v české firmě působící v oblasti IoT

Národní rozvojová investiční (NRI), dceřiná společnost Národní rozvojové banky, poskytla další firmě spadající do kategorie malý a střední podnik podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 22,6% podíl z nově vydaných akcií, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Do společnosti HARDWARIO investovala přes 11 milionů…

03.11.2022

ČMZRB investiční vypsala výběrové řízení na správce fondu

  ČMZRB investiční, a.s., vypsala výběrové řízení na správce fondu pro investování do nemovitostních projektů (brownfields) v ostravské aglomeraci. Bližší informace najdete zde. ČMZRB investiční je akciovou společností v 100% vlastnictví Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů,…

28.05.2020

ČMZRB pomůže revitalizovat ostravské brownfieldy

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pomůže přeměnit ostravské brownfieldy na moderní podnikatelská centra. Nový program, který spustila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), pomůže financovat revitalizaci přibližně šesti brownfield areálů na funkční objekty prostřednictvím zvýhodněného mezaninového financování. Vypsání výzvy na předkládání projektů se očekává do začátku roku 2021. Brownfield…

13.11.2020

Národní rozvojová investiční nakoupila podíl v české firmě zpracovávající kůže

Národní rozvojová investiční (NRI), dceřiná společnost Národní rozvojové banky, poskytla dalšímu malému a střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 29,57% podíl z nově vydaných akcií, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Celkový podíl NRI ve společnosti Karo Leather po úpisu činí 6,5 %….

21.10.2022

Strukturální fondy pomohly zrealizovat pilotní investiční fázi IPO fondu Národní rozvojové investiční, a.s.

Z evropských prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu se na konci roku 2023 zrealizovala pilotní investiční fáze IPO fondu Národní rozvojové investiční, a.s., dceřiné společnosti Národní rozvojové banky. České lavičky, bezpilotní letouny, zpracování kůží nebo inteligentní hardware, to jsou oblasti, kde IPO fond pomáhal. Od roku 2021 bylo z…

12.02.2024

ČMZRB navázala spolupráci s Pražskou burzou – kapitálově podpoří malé a střední firmy

Českomoravská záruční a rozvojová banka dnes uzavřela dohodu o spolupráci s Burzou cenných papírů Praha. ČMZRB v rámci IPO Fondu vstoupí na trh START a zařadí se mezi investory na českém akciovém trhu. Prostřednictvím kapitálových vstupů podpoří rozvoj malých a středních podniků. Cílem finančního nástroje IPO Fond, který je spravován Skupinou ČMZRB,…

21.10.2020

Prohlášení NRI k úpisu akcií společnosti FIXED.zone

V Unijním prospektu pro růst akcie společnosti FIXED.zone a.s. (dále jen „prospekt“), který byl schválen rozhodnutím ČNB č. j.: 2021/103908/CNB/570 ze dne 13. 10. 2021, je uvedeno, že emitent zvažuje požádat o investici z programu IPO fond a uzavřít se společností Národní rozvojová investiční, a.s., smlouvu o investici. Podle podmínek programu IPO fond může společnost Národní rozvojová…

08.11.2021