Logo

Strukturální fondy pomohly zrealizovat pilotní investiční fázi IPO fondu Národní rozvojové investiční, a.s.

12.02.2024

Z evropských prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu se na konci roku 2023 zrealizovala pilotní investiční fáze IPO fondu Národní rozvojové investiční, a.s., dceřiné společnosti Národní rozvojové banky. České lavičky, bezpilotní letouny, zpracování kůží nebo inteligentní hardware, to jsou oblasti, kde IPO fond pomáhal.

Od roku 2021 bylo z fondu investováno celkově 80 milionů korun, přičemž současná tržní hodnota investičního portfolia fondu dosahuje přibližně 130 milionů korun. IPO fond tak potvrzuje, že podpora formou tohoto návratného finančního nástroje je efektivní. Na rozdíl od jednorázových dotací mohou takto investované prostředky pomáhat opakovaně a přináší státu potenciál pozitivního finančního efektu.

Poprvé v historii měl stát příležitost podpořit malé a střední firmy při jejich vstupu na burzu formou kapitálové investice. Když se ohlédneme za uplynulými dvěma lety, jsme spokojeni. Fond podpořil rozvoj tuzemských podniků a v současnosti dosahuje i významného zisku,“ říká Martin Potůček předseda představenstva Národní rozvojové investiční, která IPO fond spravuje.

Vzhledem k úspěšnosti IPO fondu nyní připravujeme jeho pokračování, už ze zdrojů navrácených z tohoto i jiných finančních nástrojů. Cílem je do roku 2030 zainvestovat dalších 370 milionů korun do rozvoje tuzemských malých a středních firem,“ přiblížil vrchní ředitel Sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu, Marian Piecha.

IPO fond byl vytvořen s úmyslem podpořit veřejné úpisy akcií rozvíjejících se českých malých a středních firem. Za tímto účelem investuje fond do nově emitovaných akcií na trhu START Burzy cenných papírů Praha.

Náš limit je stanoven na nákup maximálně 30 % akcií z celkového úpisu. Zároveň nabízíme vždy minimální cenu požadovanou emitentem. Tato kombinace neovlivňuje tržní prostředí, a přitom multiplikuje poptávku soukromých investorů o tento úpis. Jde tedy o zcela transparentní přístup, který zúčastnění aktéři hodnotí velmi pozitivně,“ vysvětluje Martin Potůček.

Trh START na pražské burze vznikl v roce 2019 jako nová alternativa pro kapitálové financování malých a středních podniků, které tak nemusí být ve svém externím financování růstu závislé pouze na bankovních úvěrech nebo private equity fondech (fondy soukromého kapitálu investující mimo veřejně obchodované trhy).

IPO fond svým působením v roli transparentního institucionálního investora zatraktivnil nový trh START pro vstupující firmy i soukromé investory. Jeho pilotní provoz tak názorně ukázal, jak nápomocná může být aktivita státu v oblasti investic,“ říká generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, Petr Koblic.

Pokračování aktivit IPO fondu v dalších letech je vítaným působením státu k většímu rozvoji českého kapitálového trhu, a tím i celé ekonomiky ČR,“ ocenila program NRI také výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky, Jana Brodani.

Vůbec prvním podpořeným podnikem z IPO fondu byla společnost Primoco UAV, která vyrábí bezpilotní letouny. NRI nakoupila podíl z jejích vydaných akcií, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Firma ve svém rozvoji pokračovala a na začátku roku 2024 oznámila přechod na hlavní trh pražské burzy. Dnes letadla tohoto českého výrobce létají i na Ukrajině.

Poslední roky přinesly hodně výzev, na které jsme museli reagovat. Díky účasti v IPO fondu a získanému kapitálu jsme vše zvládli a firma mohla dál růst,“ popisuje generální ředitel a spoluzakladatel české společnosti Primoco UAV SE, Ladislav Semetkovský.

Sdílejte článek

Podobné články

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci pro finanční nástroj zaměřený na regeneraci brownfields

Národní rozvojová investiční připravuje finanční nástroj zaměřený na regeneraci brownfields v Moravskoslezském kraji. Finanční nástroj bude financovaný z Operačního programu Spravedlivá transformace s předpokládanou alokací 1 mld. Kč. Finančním nástrojem se rozumí poskytování podřízených úvěrů (mezaninové financování) se zvýhodněnou úrokovou sazbu do projektů zaměřených na regeneraci průmyslových zón a rekonstrukci nemovitostí v lokalitách, které byly…

18.05.2023

Skupina ČMZRB začíná nakupovat akcie malých a středních firem

Skupina ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejnila výzvu k programu Rizikový kapitál – IPO Fond, díky kterému ČMZRB vůbec poprvé v historii podpoří malé a střední firmy formou kapitálových vstupů. Bude nakupovat minoritní podíly v podnicích, které emitují své akcie na trhu START pražské burzy cenných papírů, a to až do výše…

26.01.2021

Prohlášení NRI k úpisu akcií společnosti FIXED.zone

V Unijním prospektu pro růst akcie společnosti FIXED.zone a.s. (dále jen „prospekt“), který byl schválen rozhodnutím ČNB č. j.: 2021/103908/CNB/570 ze dne 13. 10. 2021, je uvedeno, že emitent zvažuje požádat o investici z programu IPO fond a uzavřít se společností Národní rozvojová investiční, a.s., smlouvu o investici. Podle podmínek programu IPO fond může společnost Národní rozvojová…

08.11.2021

ČMZRB navázala spolupráci s Pražskou burzou – kapitálově podpoří malé a střední firmy

Českomoravská záruční a rozvojová banka dnes uzavřela dohodu o spolupráci s Burzou cenných papírů Praha. ČMZRB v rámci IPO Fondu vstoupí na trh START a zařadí se mezi investory na českém akciovém trhu. Prostřednictvím kapitálových vstupů podpoří rozvoj malých a středních podniků. Cílem finančního nástroje IPO Fond, který je spravován Skupinou ČMZRB,…

21.10.2020

Skupina ČMZRB nakoupila podíl v české firmě vyrábějící bezpilotní letouny

ČMZRB investiční, dceřiná společnost Českomoravské záruční a rozvojové banky, poprvé v historii celé skupiny poskytla malému či střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 12,7% podíl z  nově vydaných akcií společnosti Primoco UAV, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Společnost…

21.05.2021

ČMZRB investiční vypsala výběrové řízení na správce fondu

  ČMZRB investiční, a.s., vypsala výběrové řízení na správce fondu pro investování do nemovitostních projektů (brownfields) v ostravské aglomeraci. Bližší informace najdete zde. ČMZRB investiční je akciovou společností v 100% vlastnictví Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů,…

28.05.2020

NRI zveřejňuje výzvu pro investory do fondu pro dostupné bydlení

Národní rozvojová investiční, a.s., ze skupiny Národní rozvojové banky připravuje v součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR inovativní finanční nástroj pro přímé investice do bytových nemovitostí v režimu dostupného bydlení. Vklad NRI z Národního plánu obnovy do společného fondu bude činit 950 mil. Kč. Podmínkou pro realizaci finančního nástroje je účast nezávislých spoluinvestorů ze soukromého sektoru…

05.04.2024

Národní rozvojová investiční nakoupila podíl v české firmě působící v oblasti IoT

Národní rozvojová investiční (NRI), dceřiná společnost Národní rozvojové banky, poskytla další firmě spadající do kategorie malý a střední podnik podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 22,6% podíl z nově vydaných akcií, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Do společnosti HARDWARIO investovala přes 11 milionů…

03.11.2022

Výzva pro provozovatele mnohostranných obchodních systémů

ČMZRB investiční, jako správce IPO Fondu, vyhlašuje Výzvu pro provozovatele mnohostranných obchodních systémů (MOS). V rámci Výzvy se mohou přihlásit provozovatelé MOS s příslušným oprávněním uděleným orgánem dohledu. Cílem finančního nástroje IPO Fond, který spravuje ČMZRB investiční, a.s., je zlepšení přístupu ke kapitálovému financování malých a středních podniků prostřednictvím primární emise akcií….

15.09.2020

Speciální fond OP PIK pomůže s regenerací ostravských brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČMZRB investiční připravuje nový finanční nástroj Brownfield fond OP PIK pro malé a střední podniky. V něm budou investovány prostředky do regenerace a revitalizace brownfieldů na Ostravsku prostřednictvím vybraných finančních zprostředkovatelů. Spuštění podpory se očekává v první polovině příštího roku. „Brownfield fond je prvním krokem…

18.06.2020