Logo
Primoco UAV
Primoco UAV

Primoco UAV

Náš byznys je o důvěře, tu jste získali i vstupem na burzu, říká Ladislav Semetkovský

Bezpilotní letadla, která monitorují hranice a pobřeží, kalibrují letištní radiomajáky, pátrají po pytlácích či počítají zvířata žijící ve volné přírodě. To je jen hrstka aktivit, v nichž po celém světě nachází uplatnění středně velká letadla řízená na dálku, která se vyrábí v České republice. Společnost Primoco UAV je na trhu šest let a dynamicky roste. Jako jeden z mála malých a středních podniků získává prostředky na svůj další rozvoj na kapitálovém trhu. Jedním z minoritních investorů se v květnu letošního roku stala i skupina ČMZRB.

Ladislav Semetkovský měl k letadlům blízko odjakživa, v roce 1999 se dokonce stal pilotem. Přesto svůj byznys nejprve vybudoval v oblasti médií a vývoji softwarů. Myšlenka začít vyrábět bezpilotní letadla se mu zrodila v hlavě při jeho působení v Moskvě v roce 2014. Tehdy se snažil najít způsob jak ochránit ropovody a plynovody. V civilním letectví se bezpilotní letadla ještě nevyužívala, a proto se zaměření na ně jevilo jako velká příležitost, ona pověstná „niche“. „Zároveň jsem chtěl zkusit dělat něco jiného,“ vzpomíná Ladislav Semetkovský a dodává: „Začal jsem proto hledat leteckého konstruktéra, který by zvládl takové letadlo nakreslit. Tehdy jsem se potkal s Radkem Sukem, s nímž jsem v roce 2015 vyrobil první prototyp a začal ho testovat. Od první myšlenky po první vzlet utekl jeden rok. A přibližně rok a půl po vznik prvního kompozitního letadla, takového, jaké vyrábíme do dnes.“

Bezpilotní letadla nahrazují ta pilotovaná
Bezpilotní letadla vyrábí společnost Primoco UAV v prostorách v pražském Radotíně a technologicky se drží na světové špici. „Jsme výjimeční v tom, že vzhledem k velikosti našeho letadla uvezeme 30kg techniky a vlastním motorem si vyrábíme elektřinu. Drahé technologie, které dříve nesla pouze pilotovaná letadla, jsme přesunuli do těch našich bezpilotních, což přináší obrovskou úsporu. Jen v případě pořízení takového letadla jsme na desetinových nákladech a k další úspoře dochází při údržbě a servisu, která je u bezpilotních letadel nižší než u těch pilotovaných,“ přibližuje výhody bezpilotních letadel zakladatel společnosti Primoco UAV.

Letadla létají zpravidla v hladině 2 až 3 kilometrů nad zemí, přičemž v této výšce nejsou slyšet, a vydrží bez zastávky letět přes 15 hodin. Pohybují se rychlostí 120 km/h a mohou být řízena jak radiovou komunikací a retlanstační stanice, tak přes družici. Životnost letadel je mnoholetá, vyžadují podobně jako ta pilotovaná pravidelnou údržbu a po cca 400 hodinách výměnu motoru. Kromě optické kamery či senzoru mohou vysílat a sbírat data a fotografovat v ultra vysokém rozlišení. Využití letadel je tedy velmi široké. Primoco UAV je nabízí zejména k ochraně hranic, pobřeží, ale třeba i národních parků, průzkumné činnosti, policejnímu pátrání či záchranným akcím, pro zpravodajskou službu, dále pak k ochraně ropovodů a plynovodů a pro kalibraci letištních radiomajáků.

„Podnikání jsme od počátku financovali z vlastních zdrojů. Když jsme v roce 2018 chtěli získat další zdroje, rozhodli jsme využít příležitost, která se skýtala v nově vznikajícím trhu START. Díky emisi jsme nejen získali potřebné zdroje, ale také kredibilitu.“

Na burzu nejen pro finance, ale i kredibilitu
Bezpilotní letadla společnosti Primoco UAV létají po celém světě, zejména pak na Blízkém Východě, v Asii, Africe a Evropě, brzy by se k tomu mohla přidat i Jižní Amerika. „Nejtěžší je na začátku přesvědčit zákazníka a získat si jeho důvěru. Od prvotního kontaktu po dodání letadel to v průměru trvá jeden až dva roky. Nejdéle jsme takto jednali s Irákem, kde to trvalo čtyři roky. Nicméně když už se klient pro naše letadla rozhodne, tak se z toho vyvine mnohaletá spolupráce,“ přibližuje majoritní akcionář společnosti Primoco UAV.

Kredibilita byla jedním z důvodů, proč se společnost Primoco UAV rozhodla v roce 2018 vstoupit na tehdy vznikající trh START pražské burzy. „Podnikání jsme od počátku financovali z vlastních zdrojů, které jsme s mým současným společníkem Gabrielem Fülöppem získali z prodeje našich dřívějších firem. Chtěli jsme být svobodní v tom, co jsme dělali, a proto jsme nešli do dotací, které navíc křiví trh. Zároveň pro nás nebyla ani cesta dluhové financování. Když jsme v roce 2018 chtěli získat další zdroje, rozhodli jsme využít příležitost, která se skýtala v nově vznikajícím trhu START. Díky emisi jsme nejen získali potřebné zdroje, ale také kredibilitu. Zákazník v naší branži neřeší jen technické parametry letadla a jeho cenu, ale také od koho si ho kupuje. Zda je to firma, která tady bude i za deset let. To, že jsme veřejně obchodovatelnou společností, nám v tomto směru hodně pomáhá,“ vysvětluje Ladislav Semetkovský.

 

Nová výrobní hala umožní vyrobit každý pracovní den jedno letadlo
Prostředky, které společnost Primoco UAV získala při první emisi, byly využity ke koupi letiště v Písku. Firma tak získala vlastní zázemí k zalétávání letadel, které jí do té doby chybělo. Při druhé emisi, která proběhla v květnu letošního roku a do níž se zapojila i ČMZRB investiční, dceřiná společnosti Českomoravské záruční a rozvojové banky, získalo Primoco UAV 90,5 milionů korun, jež plánuje investovat zejména do rozvoje tohoto letiště. „Chceme tam přibližně do pěti let postavit výrobní halu se špičkovými technologiemi, díky které budeme schopni vyrábět 200 až 300 letadel za rok,“ prozrazuje plány společnosti Ladislav Semetkovský a dodává: „Pokud chceme mít třetinu celosvětového trhu, tak se bez takového závodu neobjedeme. Nicméně musíme do takové poptávky ještě dorůst, což doufám, že se nám za těch pět let podaří.“

To ostatně vnímá i jako svůj závazek vůči akcionářům, jejichž počet se po druhé emisi z cca stovky zvýšil na více než čtyři sta. „To, že nám investoři věří, je pro nás důležité, zároveň je to i zavazující. Věřím však, že naše představa je uskutečnitelná, že dokážeme prodávat letadla v takových objemech, v jakých plánujeme. Bezpilotní letectví zejména v segmentu, na který cílíme my, čeká velký rozvoj, a zkrátka někdo to dělat musí,“ uvádí jednatel společnosti Primoco UAV Ladislav Semetkovský.

Jíž si pro peníze na kapitálový trh je přirozené
Získat finanční zdroje na rozvoj podnikání na kapitálovém trhu není na českém trhu časté, přestože pro společnost Primoco UAV jde o možnost zcela přirozenou. „Jsem nesmírně vděčný, že trh START existuje, jen by bylo dobré, kdyby na něm bylo více českých firem. Každá úspěšná společnost, která roste, potřebuje finance, jít si pro ně na kapitálový trh, mi přijde naprosto přirozené,“ snaží se motivovat další podnikatele Ladislav Semetkovský.

Pozvednout zájem o kapitálové financování se od letošního roku snaží také skupina ČMZRB, resp. její dceřiná společnost ČMZRB investiční. Prostřednictvím programu „Rizikový kapitál – IPO fond“ motivuje jednak samotné firmy, aby vstoupily na trh START, a jednak i soukromé investory, aby se přidali k nákupu jejich akcií. Podporovat malé a střední podniky formou kapitálových vstupů je totiž ve světě běžné a zároveň i velmi efektivní.


O společnosti Primoco UAV

PRIMOCO UAV SE je českou společností, která od roku 2015 vyrábí civilní a vojenské bezpilotní letouny One 150, jež sama vyvinula. Jde o stroje schopné létat zcela nezávisle podle naprogramovaných letových plánů, včetně plně automatického vzletu a přistání. Společnost dosud ve svém závodě v pražském Radotíně vyrobila 75 bezpilotních strojů a její ambicí je tuto produkci zvýšit na 200 až 300 letadel ročně v horizontu cca pěti let. Primoco UAV zaměstnává 30 lidí. Je veřejně obchodovatelnou společností na trhu Start pražské burzy.